Kirtan Programs (November 2021)

{Prev Month}      {Next Month}

Wednesday, Nov 3rd

AMRIT-VELA NAAM-SIMRAN
Gurdwara Sahib, Fremont
(2:00am - 4:00am)

 
Saturday, Nov 6th

AMRIT-VELA NAAM-SIMRAN
Gurdwara Sahib, Fremont
(2:00am - 4:00am)

 
Sunday, Nov 7th
6:00am - 8:45am

KIRTAN ASA-DI-VAAR
Gurdwara Sahib, Fremont

300 Gurdwara Road
Fremont, CA 94536
(510) 790-0177


Click to View Map
 
Sunday, Nov 7th

EVENING NAAM-SIMRAN
Gurdwara Sahib, Fremont
(7:30pm - 8:30pm)

 
Wednesday, Nov 10th

AMRIT-VELA NAAM-SIMRAN
Gurdwara Sahib, Fremont
(2:00am - 4:00am)

 
Saturday, Nov 13th

AMRIT-VELA NAAM-SIMRAN
Gurdwara Sahib, Fremont
(2:00am - 4:00am)

 
Sunday, Nov 14th

EVENING NAAM-SIMRAN
Gurdwara Sahib, Fremont
(7:30pm - 8:30pm)

 
Wednesday, Nov 17th

AMRIT-VELA NAAM-SIMRAN
Gurdwara Sahib, Fremont
(2:00am - 4:00am)

 
Saturday, Nov 20th

AMRIT-VELA NAAM-SIMRAN
Gurdwara Sahib, Fremont
(2:00am - 4:00am)

 
Sunday, Nov 21st

EVENING NAAM-SIMRAN
Gurdwara Sahib, Fremont
(7:30pm - 8:30pm)

 
Wednesday, Nov 24th

AMRIT-VELA NAAM-SIMRAN
Gurdwara Sahib, Fremont
(2:00am - 4:00am)

 
Saturday, Nov 27th

AMRIT-VELA NAAM-SIMRAN
Gurdwara Sahib, Fremont
(2:00am - 4:00am)

 
Sunday, Nov 28th

EVENING NAAM-SIMRAN
Gurdwara Sahib, Fremont
(7:30pm - 8:30pm)

 

HomeHukamNamaResourcesContact •